Favoritter

Laster inn favoritter

RETUR OG BYTTE

Her finner du informasjon om blant annet retur og bytte, reklamasjon og angrerett. Klikk på tema-knappene under for å navigere.


Slik returnerer og bytter du produkter

Dersom varen(e) du har bestilt ikke skulle passe, eller du rett og slett ikke ønsker varen(e), så har du alltid 30 dagers bytte- og returrett. I enkelte perioder, eksempelvis i julen, kan produkter byttes til midten eller slutten av januar.


Disse reglene gjelder ved returnering og bytting av sko:

1) For å kunne returnere må skoene være helt ubrukt. Dersom skoene er tatt i bruk, kan de ikke returneres eller byttes.

2) Legg ved eller ta med med kvittering og/eller ordrebekreftelse for kjøpet. Dersom kjøpsbevis ikke kan fremvises, kan ikke skoene byttes.

3) Originalemballasjen og eventuelt tilbehør må være inntakt og medfølge i returen, samtidig som merkelapper må være påsatt produktene.

4) Skoesken må medfølge og leveres i forsvarlig tilstand. Det vil si at skoesken ikke må teipes, skrives på eller lignende. Ikke bruk skoesken som sendingsemballasje. Du er selv ansvarlig for at både skoene og skoesken returneres i forsvarlig tilstand.


Om produktet er returnert i uforsvarlig stand har vi rett til å nekte refusjon eller bytting. Dette gjelder spesielt fotballsko og joggesko. Prøv derfor skoene på kun innendørs, dersom du er i tvil om skoene passer.


Følgende produkter kan ikke byttes eller returneres, da de regnes som spesialbestillinger:


- Fotballsko og joggesko med trykk

- Sko som er pigget

- Skøyter som er slipt


Disse reglene gjelder ved returnering og bytting av alle andre produkter:

1) For å kunne returnere må produktet være helt ubrukt. Dersom produktet er tatt i bruk, kan det ikke returneres eller byttes.

2) Legg ved eller ta med med kvittering og/eller ordrebekreftelse for kjøpet. Dersom kjøpsbevis ikke kan fremvises, kan ikke produktet byttes.

3) Originalemballasjen må være inntakt og medfølge i returen, og merkelapper må være påsatt produktene.

Om produktet er returnert i uforsvarlig stand har vi rett til å nekte refusjon.


Følgende produkter kan ikke byttes, da de regnes som spesialbestillinger:

- Fotballdrakter med trykk

- Klubbprodukter med trykk


Returner din ordre fra Torshov Sport Fotball, Torshov Sport Hockey og Torshov Sport Løp til:

Torshov Sport Klubbservice

Postboks 4262 Nydalen

0401 Oslo

(Merk pakken med 'Nettbutikk' etterfulgt av 'Fotball', 'Hockey' eller 'Løp')


Fyll ut angrerettskjemaet og legg med opplysninger om hvilke(n) vare(r) du ønsker å bytte til, eller eventuelt bankkontonummeret du ønsker å få tilbakeført penger til. Vi overfører pengene til ønsket kontonummer så raskt vi kan etter at vi har mottatt pakken fra deg.


PS! Torshov Sport dekker dessverre ikke fraktkostnader ved returnering og bytting av produkter.


Last ned angrerett- og returskjema HER

Returseddel

Returner produkter med Torshov Sport-returseddel – enkelt og rimelig!

Ønsker du å returnere et eller flere produkt(er) på en enkel og billig måte? Da kan vår returseddel være løsningen for deg. Returseddelen koster kr 99, og ved kjøp av denne kan du sende din retur til oss for et lavere beløp enn hva ditt lokale postkontor/post i butikk belaster deg.


Kjøp returseddelen (Fotball og Løp)  HER


Kjøp returseddelen (Hockey)  HER

Slik reklamerer du på produkter

Vi garanterer at varene du har bestilt er feilfrie ved levering. Skulle du likevel motta en defekt eller feillevert vare tar du kontakt med kundeservice så snart som mulig, og innen returfristen på 14 dager. Vi betaler selvsagt returporto for feilekspederte og/eller defekte varer. Ta også kontakt med oss dersom produktet du har kjøpt viser seg å inneholde feil eller har blitt ødelagt etter normal bruk, og som ikke kan skyldes normal slitasje. Ved reklamasjonsvurderinger undersøker vi hva som er feil med produktet, og gir en tilbakemelding på om det er grunnlag for reklamasjon eller ikke. I enkelte tilfeller må vi sende produktet til leverandøren for at de skal undersøke produktet.


PS! Torshov Sport dekker kun fraktkostnadene ved godkjent reklamasjon. Dersom reklamasjonen blir avvist må du selv dekke fraktkostnadene.


Vi oppfordrer derfor kunder som er usikre på om skadeomfanget faller inn under reklamasjonsretten til å sende inn bilder av skaden til følgende e-postadresse: kundeservice.fotball@torshovsport.no


Da får vi et raskt innblikk i skadeomfanget og kan vurdere om dette ligner en reklamasjonssak. På den måten unngår du unødvendige fraktkostnader. Vi gjør likevel oppmerksom på at ingen reklamasjonsvurderinger kan foretas på grunnlag av innsendte bilder eller lignende. Reklamasjoner sendes inn for en endelig vurdering.


Unntak fra reklamasjonsrett

Vær samtidig klar over at du mister reklamasjonsretten dersom fotballsko blir brukt på feil underlag. Dette gjelder spesielt bruk av fotballsko med FG-knotter (gress) på kunstgress eller andre feilbruksområder.


Les mer om hvilke underlag de forskjellige knottetypene skal brukes på her


Returner din ordre fra Torshov Sport Fotball, Torshov Sport Hockey og Torshov Sport Løp til:

Torshov Sport Klubbservice

Postboks 4262 Nydalen

0401 Oslo

(Merk pakken med 'Nettbutikk' etterfulgt av 'Fotball', 'Hockey' eller 'Løp')

Angrerett

------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGRERETT - Punkt 8 i salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett sier følgende: Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:

1) Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

2) Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

3) Består kjøpet av ere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren kk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Torshov Sport understreker at kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.


Reklamasjon

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist - Punkt 10 i salgsbetingelser for forbrukerkjøp sier følgende:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Nyhetsbrev

Hver uke sender vi ut nyheter, tips og annen informasjon gjennom vårt nyhetsbrev. Vil du være først ute?

Torshov Sport har over 80 års historie, og er landets råeste spesialist innenfor fotball, løp, hockey og klubbhandel. Torshov Sport har fire spesialbutikker på Torshov i Oslo, samt butikker i Tromsø, Bergen, Drammen, Sandvika Storsenter og Fredrikstad med fokus på fotball, klubb, løp, hockey og hallidretter.